Onderzoek

Wat maakt jouw organisatie succesvol of wat zou er nog moeten veranderen om succesvol te worden? Wil je ook graag weten wat er leeft bij klanten en/of (potentiële) medewerkers? En wil je dit doorlopend weten? HRMarketing Profs biedt zowel de software als de consultancy om dit op een professionele manier te realiseren.
Het medewerker onderzoek biedt inzicht in hoe medewerkers de diverse aspecten die van belang zijn voor hun werkplezier beleven en daarmee voor hun effectiviteit. Organisaties veranderen in hoog tempo. Het kenmerk van een succesvolle organisatie is het vermogen om te begrijpen, anticiperen en zich aan te passen aan de nieuwe regels. HRMarketing Profs helpt daar graag bij.
Enthousiaste en gemotiveerde medewerkers zijn de basis voor een vitale organisatie. Door het inzetten van de online onderzoekstool FeedbackManager stellen wij vast wat er speelt onder medewerkers. Dit geeft heldere en bruikbare inzichten in tevredenheid, betrokkenheid en de motivatie.

Een medewerker onderzoek is meestal anoniem en de antwoorden zijn daardoor niet herleidbaar naar individuen. Het is van belang dat dit wordt benadrukt aan de medewerkers, zodat zij zich vrij voelen om hun eerlijke mening te geven.
Het onderzoek maakt inzichtelijk welke factoren het meest van invloed zijn op deze tevredenheid. Dit geeft u de mogelijkheid om grip te krijgen op de manier waarop medewerkers in hun werk staan en de organisatie vormgeven.

Klantonderzoek helpt om klanten beter te begrijpen en om inzicht te krijgen in de tevredenheid. Dit inzicht is van groot belang voor het voortdurend verbeteren van de dienstverlening voor de klant en daarmee het verhogen van klantloyaliteit. Daarbij is de kans dat een ontevreden klant voor slechte publiciteit zorgt veel groter dan de kans dat een tevreden klant dit verder vertelt.

Bovendien is het behouden van klanten een stuk goedkoper dan het binnenhalen van nieuwe klanten. We bespreken samen welke aspecten voor de klant en voor de organisatie belangrijk zijn. Op basis hiervan stellen wij samen de vragenlijst op, richten we het proces in en helpen we je op weg met effectief klantfeedback management. Op deze manier krijg je inzicht in de meest effectieve verbetermogelijkheden en kan gericht de klantbeleving verbeterd worden.

NPS
De Net Promotor Score® is een methode die er vanuit gaat dat loyale klanten een zeer belangrijke rol spelen in de mogelijkheden tot groei voor een bedrijf. Door te vragen naar de intentie van klanten om de organisatie aan te bevelen, wordt een organisatie in staat gesteld om haar klanten beter te bedienen en te sturen op klantwaarde. Lees hierover meer

De Net Candidate Experience Score meet de relatie tussen werkgever en sollicitanten. Inzicht in de Net CES geeft houvast bij het optimaliseren van de recruiting performance. Klopt het beeld van de sollicitant bij de organisatie met het beeld dat de organisatie wenst uit te stralen? Is de kandidaat zo tevreden over het recruitmentproces dat hij/zij de organisatie zal aanbevelen in het netwerk? Zelfs al is de sollicitatie niet succesvol gebleken? Antwoord op onder andere deze vragen, gekoppeld aan inzicht uit onderzoek bij nieuwe medewerkers in het onboardingproces, zorgen voor gerichte acties om het recruitment proces te verbeteren en het conversiepercentage van kandidaten te vergroten.
De (employee) Net Promoter Score is zowel het meten van de loyaliteit en de aanbevelingsbereidheid van (potentiële) medewerkers en klanten als de discipline om de feedback in te zetten om jouw organisatie vitaal te laten groeien.

score

Met de resultaten stel je het actieplan op met de quick wins en de big wins om de verwachtingen van medewerkers en/of klanten waar te maken. Dit kan in een operationeel proces binnen een team en overkoepelend door middel van een bredere terugkoppeling en strategische overwegingen en investeringen. Communicatie is cruciaal. Laten weten waarom het de moeite loont voor de klant of medewerker om de vragenlijst in te vullen en wat de uitkomsten zijn. En co-creatie met de medewerkers om de dienstverlening voor de klant en/of de werkbeleving te optimaliseren.

waarmaken ilona

Wij zijn ervan overtuigd dat eNPS en NPS gerelateerd zijn. Door inzichten uit beide onderzoeken aan elkaar te koppelen creëer je een ultiem uitgangspunt voor groei en een succesvolle toekomst.

FeedbackManager_logo_RGB 2effectiefklein 2

FeedbackManager helpt je te luisteren naar klanten en medewerkers. FeedbackManager is een online softwaretool die helpt bij het verzamelen en analyseren van feedback door het verzamelen van realtime inzicht. Hierbij meer over dit gebruiksvriendelijke instrument.

Vragenlijst

  • Meertalig

Respondenten die een andere taal spreken kunnen van een enquête in eigen taal worden voorzien. Uitnodiging, vragen en knoppen, altijd in de taal van de respondenten.

  • Template

Door het gebruik van professionele templates in combinatie met de eigen huisstijl en logo, krijgt de vragenlijst de uitstraling van jouw organisatie. En wordt het dashboard intern intensief gebruikt, bijvoorbeeld door de managers bij medewerker onderzoek, dan zijn een dashboard en PDF en PPT exports in huisstijl natuurlijk een aansprekende optie.

  • Routing

Vragen kunnen worden gesteld op basis van één, of een combinatie van, eerdere antwoord(en) en/of achtergrondinformatie van de respondent. Hiervoor is een uitgebreide segmentering van de respondentengroep mogelijk.

  • Anonimiteit

Samen met de opdrachtgever wordt besproken of een vragenlijst al dan niet anoniem wordt uitgestuurd. Kies je voor anonimiteit, dan garanderen wij deze door de FeedbackManager conform de eisen voor anonimiteit  in te richten.

Functioneel

  • Alerts

Op basis van antwoorden, zoals bijvoorbeeld een lage of juist een hoge NPS, kan direct via een e-mail de verantwoordelijke collega geïnformeerd worden.

  • Case Management

Tegelijkertijd met het versturen van de alert per e-mail, wordt er een case aangemaakt in FeedbackManager op naam van de klanteigenaar. Iedere vervolgactie in de zgn. “Closed Loop feedback” kan worden geregistreerd en geanalyseerd. Zo kan bijvoorbeeld een teammanager van het Call Center direct zien of en hoeveel cases er nog open staan, bij wie en wat de gemiddelde doorlooptijd is.

  • Uitgebreid filter

Op basis van vooraf bepaalde kenmerken wordt filteren en/of segmenteren heel gemakkelijk, zodat bijvoorbeeld de verschillen tussen branches en/of regio’s of afdelingen / verantwoordelijkheidsgebieden, direct inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Rapportage

  • Exporteren

Wil je de resultaten gebruiken voor een presentatie? FeedbackManager biedt de mogelijkheid om snel en efficiënt de grafieken (eventueel direct in huisstijl) te exporteren naar PowerPoint, zodat ze  naar eigen inzicht bewerkt kunnen worden. Ook export naar Excel, PDF en SPSS is mogelijk.

  • Real-time grafieken

Gebruik real time online resultaten die van belang zijn, of het nu om feedback van klanten, medewerkers of kandidaten in het W&S proces gaat. Binnen de organisatie hebben stakeholders inzicht in het eigen hun verantwoordelijkheidsgebied door middel van een zogenaamde ‘kijklicentie’.

  • Correlatie

De correlatiematrix laat in een oogopslag zien waar de kwaliteiten of pijnpunten liggen. Hierdoor krijg je een goed en duidelijk beeld van wat de respondenten belangrijk vinden.

effectiefklein 2FeedbackManager_logo_RGB 2