Privacyverklaring  HRMarketing Profs

Algemeen
HRMarketing Profs respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens die aan HRMarketing Profs worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van HRMarketing Profs te maken hebben. HRMarketing Profs houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van HRMarketing Profs of wanneer u anderszins contact heeft met HRMarketing Profs, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op onze website, legt HRMarketing Profs de door u opgegeven gegevens vast. Wij bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met HRMarketing Profs of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van HRMarketing Profs naar de aard van het zakelijke contact noodzakelijk is of tot u verzoekt de gegevens te verwijderen.

U kunt te allen tijde de website van HRMarketing Profs bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen.

Cookies
HRMarketing Profs maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van HRMarketing Profs beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt HRMarketing Profs gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HRMarketing Profs heeft hier geen invloed op. HRMarketing Profs heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door HRMarketing Profs geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met DVB MEDIA opnemen door het sturen van een e-mail naar: ilona.warnaer@hrmarketingprofs.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
HRMarketing Profs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.